Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
07-12-2015
Rada oceniła pracę Klubu Krąg

W poniedziałek, 7  grudnia obradowała Rada Osiedla Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald. (tu: program posiedzenia). Wiodącym tematem zebrania plenarnego była ocena działalności Klubu Osiedlowego Krąg w roku 2015.  Członkowie Rady zwiedzili wystawę „Obrazy-Metafory” Janusza Biernackiego. Kierownik Klubu przedstawił  w prezentacji multimedialnej najważniejsze wydarzenia mijającego roku. Gośćmi specjalnymi zebrania byli przedstawiciele współpracujących z Kręgiem organizacji: Poznańskiego Stowarzyszenia Animatorów Kultury, Generatora Malta i Stowarzyszenia Dziedzictwa i Promocji „Kasztelania Ostrowska”.

Rada Osiedla w podjętej uchwale pozytywnie oceniła pracę Klubu Krąg. W uchwale czytamy: „Rada  Iż pozytywnie ocenia osiągnięte w roku 2015 przez Klub Osiedlowy Krąg rezultaty pracy programowej klubu,  jak też jego główne kierunki działania. Rada z satysfakcją odnotowuje skierowanie oferty klubu  do wszystkich grup wiekowych oraz fakt otwarcia Kręgu na zróżnicowane propozycje i oczekiwania całego łazarskiego środowiska. Rada doceniając dotychczasowe osiągniecia popiera nawiązanie przez Klub współpracy programowej z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz budowanie wraz z nimi podwalin społeczeństwa obywatelskiego na naszym spółdzielczym osiedlu”.

(C) 2009-2022 by LT Media Net sp z o.o.