Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
24-02-2015
Malujemy!
Malujemy!

W poniedziałek 23 lutego rozpoczęły sie kolejne prace malarskie w zasobach naszego osiedla.  Odmalowane zostaną klatki schodowe w budynku przy ulicy Romana Dmowskiego nr 5/7.


19-02-2015
Kratka ściekowa - ofiarą złodziei
Kratka ściekowa - ofiarą złodziei

To już kolejna taka kradzież. W czwartek 19 lutego została skradziona kratka ściekowa przy osiedlowych garażach przy ulicy Floriana Stablewskiego nr 3. Strata została szybko uzupełniona nową kratką. Jej brak stanowił bowiem zagrożenie zarówno dla przechodzacych ludzi, jak i przejeżdżających i parkujacych tam pojazdów.


16-02-2015
Rada Osiedla podsumowała i ... oceniła!

W Klubie Osiedlowym Krąg  16 lutego na  plenarnym posiedzeniu zebrała się Rada Osiedla "Łazarz" Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" (zob. porządek obrad). Radni na poniedziałkowym posiedzeniu zapoznali się ze  złożonym przez kierownictwo Osiedla sprawozdaniem rzeczowo – finansowym za rok 2014,  pozytywnie opiniując pracę Administracji i Klubu Krąg. Zatwierdzona została ostateczna wersja planu rzeczowo – finansowego na 2015 r.


11-02-2015
Przycinka drzew
Przycinka drzew

 O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa.. pisał dawno temu Leopold Staff. Niestety nie zawsze możemy zgodzić się ze słowami wielkiego poety. Czasami dla naszego wspólnego bezpieczeństwa niezbedne są radykalne kroki! Na terenie naszego łazarskiego osiedla prowadzone są od kilku dni prace związane z pielęgnacją zieleniAktualnie przycinane są drzewa rosnące przy ulicach F. Stablewskiego nr. nr 10-16 oraz R. Dmowskiego nr. nr 12-16.


02-02-2015
Wymiana pionów
Wymiana pionów

Co prawda Jerzy Stuhr śpiewał, że: „nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać”, to czasami lepiej ją po prostu  wymienić!  I tak dzieje się na naszym osiedlu :-)  Kolejne piony wodnokanalizacyjne wymieniły ekipy instalacyjne w budynkach:  przy ulicy J.J.  Śniadeckich nr 18 oraz B. Limanowskiego nr 18b. Te same prace zostaną wykonane już wkrótce  w budynku przy ul. J.J.  Śniadeckich nr  9.


(C) 2009-2017 by LT Media Net sp z o.o.