Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
18-10-2012
Gratowóz odwiedzi Łazarz
Gratowóz odwiedzi ŁazarzW sobotę 19.10. Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych po raz kolejny „odwiedzi” Łazarz. „Gratowóz” odbiera od mieszkańców Poznania odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych czy zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, kalkulatory, telefony, itp.).

Pojazd pojawi się na Łazarzu w dwóch punktach: przy ul. Kolejowej 37 (godz. 11:20) oraz przy skrzyżowaniu ulic Jarochowskiego i Sczanieckiej (12:00). Więcej...
16-10-2012
Zapraszamy na Targi!
Zapraszamy na  Targi!W piątek, 19.10. o godz. 12:00 Klub Krag zaprasza mieszkańców naszego Osiedla na spacer po Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zbiórka w holu wschodnim, tzw. "akwarium" - wejście od strony Mostu Dworcowego. Wycieczka bezpłatna. Zapisy i nformacje w sekretariacie Klubu Krąg.

Zapraszamy!
15-10-2012
Pożegnane Kolegium Redakcyjnego
Pożegnane Kolegium RedakcyjnegoW kwietniu 2009 roku powstała strona internetowa Osiedla Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”... W trzy miesiące później Rada Osiedla powołała Kolegium Redakcyjne w składzie: red. nacz. Kazimierz Rafalik, red. Jan Kurek oraz red. Józef Mozio. Efekty pracy kolegium można było obserować na stronie przez minione trzy lata. W związku z samorozwiązaniem się Kolegium Rada Osiedla Łazarz na ostatnim zebraniu w dniu 15.10.2012 podziękowała jego członkom za włożony wkład pracy w redagowanie strony. Nie zabrakło przy tej okazji kwiatów i dyplomów. Rada Osiedla odpowiedzialność za redagowanie strony powierzyła zastępcy Kierownika Osiedla panu Januszowi Hellerowi. Na fotografii członkowie Kolegium Redakcyjnego w dotychczasowym składzie: J. Kurek, K. Rafalik oraz J. Mozio.
15-10-2012
Obradowała Rada Osiedla
Obradowała Rada OsiedlaW poniedziałek 15.10.2012 r. zebrała się Rada Osiedla Łazarz. Posiedzenie poświęcone było działalności społeczno - kulturalnej i informacyjnej Osiedla. Rada podsumowała i oceniła trzyletni okres działalności osiedlowej strony internetowej i zobowiązała zastępcę Kierownika Osiedla pana Janusza Hellera do zaprezentowania nowej formuły witryny osiedlowej. Poszerzono skład Komisji Społeczno - Kulturalnej, a jej nowym Przewodniczącym została pani Maria Łazarz (aktualny skład Komisji). Kierownik Klubu złożył obszerną informację o działalności Klubu Krąg w sezonie 2012/2013.
12-10-2012
Nowy węzeł
Nowy węzełPrzy ulicy Głogowskiej 115 wybudowany został węzeł zmieszania pompowego na instalacji centralnego ogrzewania. Budowa węzła spowoduje ograniczenie pobierania ciepła do mieszkań w trzech klatkach w bloku przy ul. Głogowskiej (numery: 115, 115a, 117). Rezultaty tej modernizacji będą zauważalne szczególnie przy wyższych temperaturach za oknami.
(C) 2009-2018 by LT Media Net sp z o.o.