Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
17-04-2012
Spalone śmietniki Retmana

3 kwietnia w nocy nieznani sprawcy podpalili śmietniki, znajdujące się na podwórku budynku przy Kasprzaka 1. Dostęp jest łatwy, nie ma tam zamykanej bramy. Śmietniki służyły także mieszkańcom budynku przy ulicy Kasprzaka 2.


02-04-2012
Włamania
Od pewnego czasu nieznani sprawcy systematycznie włamują się do pojemników z odzieżą, przeznaczoną dla ludzi potrzebujących wsparcia. Można przypuszczać, że łupy sprzedawane są na pobliskim rynku. Pora, aby odpowiednie organy ukróciły ten proceder.
02-04-2012
Wentylatory w przewodach wentylacyjnych
Jedna z mieszkanek budynku Stablewskiego 6A zgłosiła, że w jej mieszkaniu pojawiają się jakieś obce, nieprzyjemne zapachy. Poddano kontroli kominiarskiej pion wentylacyjny. W trzech mieszkaniach znaleziono zainstalowane w tym przewodzie wentylatory mechaniczne. Ich właściciele zostaną wezwani do usunięcia tych urządzeń, których działanie uniemożliwia prawidłową pracę wentylacji.
02-04-2012
Rozmowy z dłużnikami
Ponieważ zbliża się koniec kwartału, Administracja Osiedla prowadzi rozmowy ostrzegawcze z dłużnikami. Chodzi o tych spółdzielców, którzy zalegają w płaceniu należności czynszowych dłużej niż dwa miesiące.

Rozmowy prowadzone są także z najemcami lokali użytkowych. W przypadkach dalszego zalegania z płatnością należności grozi im egzekucja długu na rzecz Spółdzielni oraz rozwiązanie umowy najmu.
02-04-2012
Odszczurzanie
Między początkiem kwietnia a początkiem maja we wszystkich piwnicach budynków Osiedla wyspecjalizowana firma dokona deratyzacji. Akcja taka przeprowadzana jest co roku i choć szczurów do końca wytępić się nie da, w piwnicach budynków Osiedla nie stwierdza się ich obecności.
(C) 2009-2017 by LT Media Net sp z o.o.