Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
02-04-2012
Rozmowy z dłużnikami
Ponieważ zbliża się koniec kwartału, Administracja Osiedla prowadzi rozmowy ostrzegawcze z dłużnikami. Chodzi o tych spółdzielców, którzy zalegają w płaceniu należności czynszowych dłużej niż dwa miesiące.

Rozmowy prowadzone są także z najemcami lokali użytkowych. W przypadkach dalszego zalegania z płatnością należności grozi im egzekucja długu na rzecz Spółdzielni oraz rozwiązanie umowy najmu.
02-04-2012
Odszczurzanie
Między początkiem kwietnia a początkiem maja we wszystkich piwnicach budynków Osiedla wyspecjalizowana firma dokona deratyzacji. Akcja taka przeprowadzana jest co roku i choć szczurów do końca wytępić się nie da, w piwnicach budynków Osiedla nie stwierdza się ich obecności.
02-04-2012
Miejsce dla śmietników
Na podwórku przy ulicy Lodowej 43 umocniono powierzchnię pod śmietniki. Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązuje zarządzenie Urzędu Miasta o usunięciu śmietników z ulic. Duże pojemniki trzeba było zastąpić małymi z powodu wąskiego dojścia do podwórka. Poza wymienionym budynkiem na naszym Osiedlu sprawa dotyczy domów: Lodowa 20, Lodowa 16, Kasprzaka 2 i Kasprzaka 11.
02-04-2012
Kredyt wciąż nie przyznany
Termomodernizacja "desek" rozpocznie się prawdopodobnie nieco później, niż planowano. Powodem jest brak decyzji warszawskiego banku w sprawie udzielenia kredytu naszej Spółdzielni.
02-04-2012
Kałuża
Przez długi czas przy ulicy Łukaszewicza, obok domu numer 20 stała kałuża wody z uszkodzonego wodociągu. Uszkodzenie znajdowało się poza terenem, należącym do Spółdzielni. Na powiadomienia ze strony Administracji Osiedla, "Aquanet" długo nie reagował. Ostatecznie przeciek usunięto 2 kwietnia.
(C) 2009-2019 by LT Media Net sp z o.o.