Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
10-08-2015
Posumowanie pierwszego półrocza

W poniedziałek 10 sierpnia w Klubie Osiedlowym Krąg na plenarnym posiedzeniu zebrała się Rada Osiedla "Łazarz" Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu. Rada dokonała oceny działalności Osiedla w drugim kwartale bieżącego roku, pozytywnie opiniując sprawozdanie Kierownictwa Osiedla (zob. porządek obrad). Większość punktów porządku obrad dotyczyła spraw związanych z lokalami użytkowymi znajdującymi się w zasobach naszego osiedla.


10-08-2015
Zmiana lokalizacji Biuro Obsługi Klienta ZM GOAP
Zmiana lokalizacji Biuro Obsługi Klienta ZM GOAP

Szanowni Państwo, ZM GOAP na swojej stronie internetowej (www.goap.org.pl) poinformował, że dotychczasowe Biuro Obsługi Klienta przy ul. przy ul. Św. Michała 43 zostało zlikwidowane. Osoby, które chcą złożyć deklaracje śmieciowe, czy reklamacje muszą udać się do nowej siedziby znajdującej się w budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 46, na parterze.


01-07-2015
Łazarska Wierzba Łącząca
Łazarska Wierzba Łącząca

W tegorocznej, edycji konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja,  zwyciężył, Dąb Bolko z Hniszowa (woj. lubelskie) pozyskujac, aż 5.536 głosów! Nasza „Łazarska Wierzba Łącząca” z 901 głosami zajęła co prawda, miejsce siódme, ale znaleźliśmy się w wśród, nie byle jakich „konkurentów”. Byliśmy wsród 16 zakwalifikowanych do finału drzew, z pośród 115 nadesłanych  zgłoszeń z całej Polski. Wszystkim, którzy uczestniczyli w konkursie i oddali głos na poznańską wierzbę składamy  odziękowania!.


25-06-2015
Zakończenie sezonu kulturalno-oświatowego
Zakończenie sezonu kulturalno-oświatowego

Od kilkunastu lat zgodnie z tradycją naszego Domu Kultury jest organizowanie uroczystego zakończenia Roku Kulturalno-Oświatowego na Łazarzu... Impreza ta odbywa się zawsze w odświętnej atmosferze z udziałem działaczy samorządowych i społecznych związanych z naszym Osiedlem i Klubem. Podczas takich spotkań jest czas na podsumowanie jak i na podziękowania dla osób i instytucji, których praca przyczyniła się do rozwoju życia społeczno - kulturalnego na Łazarzu.


24-06-2015
Kolejny akt wandalizmu
Kolejny akt wandalizmu

W środę 24 czerwca w godzinach porannych został podpalony osiedlowy śmietnik, sąsiadujący z kompleksem garażowym i starą kotłownią przy ul. Floriana Stablewskiego. Na skutek wysokiej temperatury powstałej podczas pożaru doszczętnemu zniszczeniu uległo osiem pojemników na odpady zmieszane. Uszkodzone zostały także ściany trzech, sąsiadujących ze śmietnikiem garaży. Zniszczony został tzw. „zasiek”,  to jest konstrukcja obudowy okalająca teren śmietnika. Z przykrością informujemy, iż nie jest to jednostkowe wydarzenia na naszym Osiedlu. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z licznymi przejawami tego typu wandalizmu. Jednak w tym przypadku straty są wyjątkowo dotkliwe. Takie zdarzenia są kosztowne dla całej spółdzielczej społeczności. Uciekają nam bowiem kolejne wspólne pieniądze, które mogłyby być przeznaczone np. na tak oczekiwane przez Mieszkańców uporządkowanie terenów zielonych łazarskiego osiedla.


(C) 2009-2023 by LT Media Net sp z o.o.