Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Kronika osiedlowa
28-03-2019
Montaż ciepłej wody

W zeszłym roku zamontowana została ciepła woda użytkowa w budynku przy ul. Głogowska 99, 99A. Aktualnie prace takie rozpoczynamy w bloku przy ul. Głogowskiej 91 ABC.

Podczas montażu instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji wymieniane są również piony zimnej wody i kanalizacji. Po wykonaniu prac instalacyjnych w każdym mieszkaniu zjawia się firma murarska, która zajmuje się odbudową szkód wyrządzonych podczas wykuwania pionów wod-kan.

W kolejnych latach planujemy doprowadzić ciepłą wodę do mieszkań w klatkach schodowych przy ul. Głogowska 89 AB, Rynek Łazarski 17, 18, Lodowa 2, 4.

 

(C) 2009-2020 by LT Media Net sp z o.o.